ТОВА Е ТВОЯТ ДОМ!
Комплексът е напълно завършен. С издаден акт 16!